Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Feriehusudlejningsevents

Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale og Socialdemokraterne indgik en deleøkonomisk aftale den 17. maj 2018. Den skal gøre det lettere for virksomheder og borgere at være aktive i deleøkonomien.

Med den deleøkonomiske aftale ønsker aftaleparterne at styrke incitamentet til at udleje feriehuse gennem tredjepart (digital platform eller udlejningsbureau), der indberetter indtægterne til skattevæsnet.
Konkret forhøjes bundfradraget for korttidsudlejning af feriehuse fra 21.900 kr. til 40.000 kr. årligt, i de tilfælde, hvor indberetning foretages af en tredjepart.

Strategien er primært at påvirke feriehusejere, der ikke udlejer, samt feriehusejere, der udlejer, men kan udleje mere. Sekundært er strategien at påvirke de kommende feriehusejere inden køb via BtB partnere, der kan formidle de økonomiske fordele ved udlejning i en købssituation.

Formålet med dette projekt er at skabe minimum fire events på vegne af VisitDenmark med den hensigt at indfri de ønsker, der er fremsat i strategien. Der er tale om events, der skal finde sted rundt om i Danmark. Første event skal finde sted i København før juni 2019, det næste event skal finde sted på Fyn eller i Jylland i efteråret 2019 og de resterende events forventes afholdt i 2020.

Det vil også være muligt at lægge et eller flere af ovennævnte events ind under eksisterende relevante events/messer. I så fald vil man muligvis kunne lave mere end de fire enkeltstående events.

Akkumuleret for alle events har VisitDenmark et mål om dialog med 9.000 gæster baseret på en premium kontaktpris i alternative kanaler.

Grundet VisitDenmarks virke, som den nationale turist organisation for Danmark, er det yderst vigtigt at alle events er af høj kvalitet og fremstår yderst professionelle med VisitDenmark som tydelig afsender. Derfor forventes det også at man indleverer færdig eventoversigt til godkendelse hos VisitDenmark tids nok til at VisitDenmark har mulighed for at komme med rettelser, der sikrer kvalitet og professionalisme i projektet.

Såfremt events ikke lever op til VisitDenmarks forventninger til projektet, står det VisitDenmark frit for at aflyse og/eller ændre rammerne for aktuelle og kommende events.

Til at løse opgaven søger VisitDenmark en totalløsning, der indbefatter alt fra idéudvikling, planlægning over eksekvering, herunder gæstehåndtering, og færdig evaluering af de ønskede events. Det forventes ligeledes, at man varetager markedsføringen af de forskellige events til målgruppen. Det forventes med andre ord at man selvstændigt varetager alle aspekter af det operationelle- og kommunikative niveau i projektet indenfor den givne konceptuelle- og budgetmæssige ramme.


Tilbuddet skal gerne inkludere en gennemgang af nedenstående punkter og maksimum fylde 20 sider:
- Procesplan
- Operationel plan for event(s)
- Kommunikationsplan for tiltrækning af relevante gæster

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-03-2019)
Titel Feriehusudlejningsevents
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale og Socialdemokraterne indgik en deleøkonomisk aftale den 17. maj 2018. Den skal gøre det lettere for virksomheder og borgere at være aktive i deleøkonomien.

Med den deleøkonomiske aftale ønsker aftaleparterne at styrke incitamentet til at udleje feriehuse gennem tredjepart (digital platform eller udlejningsbureau), der indberetter indtægterne til skattevæsnet.
Konkret forhøjes bundfradraget for korttidsudlejning af feriehuse fra 21.900 kr. til 40.000 kr. årligt, i de tilfælde, hvor indberetning foretages af en tredjepart.

Strategien er primært at påvirke feriehusejere, der ikke udlejer, samt feriehusejere, der udlejer, men kan udleje mere. Sekundært er strategien at påvirke de kommende feriehusejere inden køb via BtB partnere, der kan formidle de økonomiske fordele ved udlejning i en købssituation.

Formålet med dette projekt er at skabe minimum fire events på vegne af VisitDenmark med den hensigt at indfri de ønsker, der er fremsat i strategien. Der er tale om events, der skal finde sted rundt om i Danmark. Første event skal finde sted i København før juni 2019, det næste event skal finde sted på Fyn eller i Jylland i efteråret 2019 og de resterende events forventes afholdt i 2020.

Det vil også være muligt at lægge et eller flere af ovennævnte events ind under eksisterende relevante events/messer. I så fald vil man muligvis kunne lave mere end de fire enkeltstående events.

Akkumuleret for alle events har VisitDenmark et mål om dialog med 9.000 gæster baseret på en premium kontaktpris i alternative kanaler.

Grundet VisitDenmarks virke, som den nationale turist organisation for Danmark, er det yderst vigtigt at alle events er af høj kvalitet og fremstår yderst professionelle med VisitDenmark som tydelig afsender. Derfor forventes det også at man indleverer færdig eventoversigt til godkendelse hos VisitDenmark tids nok til at VisitDenmark har mulighed for at komme med rettelser, der sikrer kvalitet og professionalisme i projektet.

Såfremt events ikke lever op til VisitDenmarks forventninger til projektet, står det VisitDenmark frit for at aflyse og/eller ændre rammerne for aktuelle og kommende events.

Til at løse opgaven søger VisitDenmark en totalløsning, der indbefatter alt fra idéudvikling, planlægning over eksekvering, herunder gæstehåndtering, og færdig evaluering af de ønskede events. Det forventes ligeledes, at man varetager markedsføringen af de forskellige events til målgruppen. Det forventes med andre ord at man selvstændigt varetager alle aspekter af det operationelle- og kommunikative niveau i projektet indenfor den givne konceptuelle- og budgetmæssige ramme.


Tilbuddet skal gerne inkludere en gennemgang af nedenstående punkter og maksimum fylde 20 sider:
- Procesplan
- Operationel plan for event(s)
- Kommunikationsplan for tiltrækning af relevante gæster
Deadline 18-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Med afsæt i det bedste forhold mellem pris og kvalitet vil VisitDenmark vælge tildele kontrakten til den bedst egnede leverandør, der afleverer det bedste tilbud ud fra nedenstående underkriterier., hvor %-tallet beskriver hvor højt kriteriet vil blive vægtet i den samlede evaluering, hvor der gives point for hvert kriterium på en skala fra 0-10, som herefter ganges med den oplyste vægtning:

• 30 %: Den afgivne pris.
VisitDenmark lægger vægt på den lavest mulige pris.

• 30 %: Brug af tilbudsgivers Kkendskab til- og erfaring med den danske feriehusbranche og de udfordringer, der ligger i at rekvirere nye feriehusejere til udlejning.
VisitDenmark lægger vægt på, at tilbuddet illustrer, hvordan tilbudsgiver bruger sit kendskab til og sin erfaring med den danske feriehusbranche og de udfordringer, der ligger i at rekvirere nye feriehusejere til udlejning, til at løse den konkrete opgave.

• 20 %: Velfunderet politisk netværk.
VisitDenmark lægger vægt på, at tilbuddet viser, hvordan tilbudsgiver ved sin løsning af opgaven gør brug af sit politiske netværk, til at løse opgaven.

• 20 %: Erfaring med afholdelse af B2B events/møder indenfor feriehusbranchen.
VisitDenmark lægger vægt på, at tilbuddet viser hvordan tilbudsgiver ved sin løsning af opgaven inddrager sin erfaring med afholdelse af B2B events/møder indenfor feriehusbranchen.
Ordregiver VisitDenmark // CVR:33055331
Skønnet kontraktsum 900000 DKK
Adresse Islands Brygge 43
2300
København
CPV kode 79956000-0 - Tilrettelæggelse af messer og udstillinger
79950000-8 - Organisering af udstillinger, messer og kongresser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Peter Krusborg
Kontakt E-mail: petkru@visitdenmark.com
Telefon: +45 32889949
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[06-03-2019 10:05:02]
Ved en fejl, var budgetrammen for udbuddet ikke blevet offentliggjort.

Åbn tidligere version 04-03-2019 Luk tidligere version 04-03-2019
Titel Feriehusudlejningsevents
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale og Socialdemokraterne indgik en deleøkonomisk aftale den 17. maj 2018. Den skal gøre det lettere for virksomheder og borgere at være aktive i deleøkonomien.

Med den deleøkonomiske aftale ønsker aftaleparterne at styrke incitamentet til at udleje feriehuse gennem tredjepart (digital platform eller udlejningsbureau), der indberetter indtægterne til skattevæsnet.
Konkret forhøjes bundfradraget for korttidsudlejning af feriehuse fra 21.900 kr. til 40.000 kr. årligt, i de tilfælde, hvor indberetning foretages af en tredjepart.

Strategien er primært at påvirke feriehusejere, der ikke udlejer, samt feriehusejere, der udlejer, men kan udleje mere. Sekundært er strategien at påvirke de kommende feriehusejere inden køb via BtB partnere, der kan formidle de økonomiske fordele ved udlejning i en købssituation.

Formålet med dette projekt er at skabe minimum fire events på vegne af VisitDenmark med den hensigt at indfri de ønsker, der er fremsat i strategien. Der er tale om events, der skal finde sted rundt om i Danmark. Første event skal finde sted i København før juni 2019, det næste event skal finde sted på Fyn eller i Jylland i efteråret 2019 og de resterende events forventes afholdt i 2020.

Det vil også være muligt at lægge et eller flere af ovennævnte events ind under eksisterende relevante events/messer. I så fald vil man muligvis kunne lave mere end de fire enkeltstående events.

Akkumuleret for alle events har VisitDenmark et mål om dialog med 9.000 gæster baseret på en premium kontaktpris i alternative kanaler.

Grundet VisitDenmarks virke, som den nationale turist organisation for Danmark, er det yderst vigtigt at alle events er af høj kvalitet og fremstår yderst professionelle med VisitDenmark som tydelig afsender. Derfor forventes det også at man indleverer færdig eventoversigt til godkendelse hos VisitDenmark tids nok til at VisitDenmark har mulighed for at komme med rettelser, der sikrer kvalitet og professionalisme i projektet.

Såfremt events ikke lever op til VisitDenmarks forventninger til projektet, står det VisitDenmark frit for at aflyse og/eller ændre rammerne for aktuelle og kommende events.

Til at løse opgaven søger VisitDenmark en totalløsning, der indbefatter alt fra idéudvikling, planlægning over eksekvering, herunder gæstehåndtering, og færdig evaluering af de ønskede events. Det forventes ligeledes, at man varetager markedsføringen af de forskellige events til målgruppen. Det forventes med andre ord at man selvstændigt varetager alle aspekter af det operationelle- og kommunikative niveau i projektet indenfor den givne konceptuelle- og budgetmæssige ramme.


Tilbuddet skal gerne inkludere en gennemgang af nedenstående punkter og maksimum fylde 20 sider:
- Procesplan
- Operationel plan for event(s)
- Kommunikationsplan for tiltrækning af relevante gæster
Deadline 18-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Med afsæt i det bedste forhold mellem pris og kvalitet vil VisitDenmark vælge tildele kontrakten til den bedst egnede leverandør, der afleverer det bedste tilbud ud fra nedenstående underkriterier., hvor %-tallet beskriver hvor højt kriteriet vil blive vægtet i den samlede evaluering, hvor der gives point for hvert kriterium på en skala fra 0-10, som herefter ganges med den oplyste vægtning:

• 30 %: Den afgivne pris.
VisitDenmark lægger vægt på den lavest mulige pris.

• 30 %: Brug af tilbudsgivers Kkendskab til- og erfaring med den danske feriehusbranche og de udfordringer, der ligger i at rekvirere nye feriehusejere til udlejning.
VisitDenmark lægger vægt på, at tilbuddet illustrer, hvordan tilbudsgiver bruger sit kendskab til og sin erfaring med den danske feriehusbranche og de udfordringer, der ligger i at rekvirere nye feriehusejere til udlejning, til at løse den konkrete opgave.

• 20 %: Velfunderet politisk netværk.
VisitDenmark lægger vægt på, at tilbuddet viser, hvordan tilbudsgiver ved sin løsning af opgaven gør brug af sit politiske netværk, til at løse opgaven.

• 20 %: Erfaring med afholdelse af B2B events/møder indenfor feriehusbranchen.
VisitDenmark lægger vægt på, at tilbuddet viser hvordan tilbudsgiver ved sin løsning af opgaven inddrager sin erfaring med afholdelse af B2B events/møder indenfor feriehusbranchen.
Ordregiver VisitDenmark // CVR:33055331
Adresse Islands Brygge 43
2300
København
CPV kode 79956000-0 - Tilrettelæggelse af messer og udstillinger
79950000-8 - Organisering af udstillinger, messer og kongresser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Peter Krusborg
Kontakt E-mail: petkru@visitdenmark.com
Telefon: +45 32889949