Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 181-441572

Kort beskrivelse

Kystdirektoratet har efter Kystbeskyttelsesloven meddelt varsling af påbud om fjernelse af fartøjer og anlæg mv. på søterritoriet. Såfremt ejerne ikke indenfor et specifikt tidsrum har fjernet sig, har Kystdirektoratet som myndighed på søterritoriet hjemmel til at fjerne anlæg, fartøjer, vrag mv., som staten ønsker fjernet.

I den forbindelse genudbydes opgaven med totalrådgivning i forhold til udarbejdelse af udbudsmateriale, klarlægning og indhentning af nødvendige tilladelser, samt føre tilsyn mv. med projektets gennemførelse. Se i øvrigt kravspecifikationen/ydelsesbeskrivelsen (bilag 2) for detaljeret beskrivelse af de enkelte opgaver.

Kystdirektoratet skal være involveret igennem hele processen, da det er et projekt med rigtig stor politisk bevågenhed.

Læs mere
Ordregiver Kystdirektoratet
Deadline 19-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:441572-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (16-09-2019)

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 178-434410

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434410-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Kystdirektoratet har efter Kystbeskyttelsesloven meddelt varsling af påbud om fjernelse af fartøjer og anlæg mv. på søterritoriet. Såfremt ejerne ikke indenfor et specifikt tidsrum har fjernet sig, har Kystdirektoratet som myndighed på søterritoriet hjemmel til at fjerne anlæg, fartøjer, vrag mv., som staten ønsker fjernet.

I den forbindelse genudbydes opgaven med totalrådgivning i forhold til udarbejdelse af udbudsmateriale, klarlægning og indhentning af nødvendige tilladelser, samt føre tilsyn mv. med projektets gennemførelse. Se i øvrigt kravspecifikationen/ydelsesbeskrivelsen (bilag 2) for detaljeret beskrivelse af de enkelte opgaver.

Kystdirektoratet skal være involveret igennem hele processen, da det er et projekt med rigtig stor politisk bevågenhed.

Læs mere
Ordregiver Kystdirektoratet
Deadline 19-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434410-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (16-08-2019)

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 157-388201

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388201-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Kystdirektoratet har efter Kystbeskyttelsesloven meddelt varsling af påbud om fjernelse af fartøjer og anlæg mv. på søterritoriet. Såfremt ejerne ikke indenfor et specifikt tidsrum har fjernet sig, har Kystdirektoratet som myndighed på søterritoriet hjemmel til at fjerne anlæg, fartøjer, vrag mv., som staten ønsker fjernet.

I den forbindelse genudbydes opgaven med totalrådgivning i forhold til udarbejdelse af

Udbudsmateriale, klarlægning og indhentning af nødvendige tilladelser, samt føre tilsyn mv. med projektets gennemførelse. Se i øvrigt kravspecifikationen/ydelsesbeskrivelsen (bilag 2)

For detaljeret beskrivelse af de enkelte opgaver.

Kystdirektoratet skal være involveret igennem hele processen, da det er et projekt med rigtig stor politisk bevågenhed.

Læs mere
Ordregiver Kystdirektoratet
Deadline 16-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388201-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (04-03-2019)

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 044-100560

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100560-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Kystdirektoratet har efter Kystbeskyttelsesloven meddelt varsling af påbud om fjernelse af fartøjer og anlæg mv. på søterritoriet. Såfremt ejerne ikke indenfor et specifikt tidsrum har fjernet sig, har Kystdirektoratet som myndighed på søterritoriet hjemmel til at fjerne anlæg, fartøjer, vrag mv., som staten ønsker fjernet.

I den forbindelse udbydes opgaven med totalrådgivning i forhold til udarbejdelse af udbudsmateriale, klarlægning og indhentning af nødvendige tilladelser, samt føre tilsyn mv. med projektets gennemførelse. Se i øvrigt kravspecifikationen/ydelsesbeskrivelsen (bilag 2) for detaljeret beskrivelse af de enkelte opgaver.

Kystdirektoratet skal være involveret igennem hele processen, da det er et projekt med rigtig stor politisk bevågenhed.

Læs mere
Ordregiver Kystdirektoratet
Deadline 01-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100560-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse