Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 043-099018

Kort beskrivelse

Den almene boligforening AAB ejer byggefelt 3.1.1, der er beliggende på ejendommen matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København. AAB har i forbindelse med erhvervelsen af byggefeltet fra By og Havn forpligtet sig til at opføre 148 almene familieboliger, et fællesrum samt en daginstitution. Arkitektgruppen Øst A/S' ("Arkitektgruppen") ejer det tilstødende byggefelt 3.1.2 på ejendommen matr. nr. 957a Sundby Overdrev, København, hvorpå der skal opføres private boliger. Ifølge lokalplanen skal der på byggefelterne 3.1.1 og 3.1.2 opføres én boligkarré, som udadtil skal fremstå som et samlet byggeri med samme arkitektoniske og funktionelle udtryk. Der er tale om en integreret byggeri, og det vil i forbindelse med opførelsen ikke vil være muligt at gennemføre separate byggesager med hver sine bygherre. Det ønskes derfor overladt til Arkitektgruppen som "delegeret bygherre" at stå for opførelsen af hele boligkarreen med tilhørende udenomsarealer.

Læs mere
Ordregiver Den almene boligforening AAB, afd. 117
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:099018-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed