Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Teknisk inspektion af bygninger 2019/S 043-098177

Kort beskrivelse

AaK Bygninger, Aalborg Kommune udbyder gennemførelse af tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplanlægning af Aalborg Kommunes bygninger indeholdende de befæstede arealer i direkte tilknytning til bygningers brug (adgangsveje) og tekniske installationer. Tilstandsvurderingen skal udføres som visuelle registreringer og vurderinger af bygningers klimaskærm, tekniske installationer samt befæstede arealer i direkte tilknytning til bygningernes brug. De indvendige overflader skal besigtiges med fokus på deres relationen til bygningens klimaskærm.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kommune
Deadline 02-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:098177-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse