Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge-anlægsarbejde: broer 2019/S 043-096838

Kort beskrivelse

Et flertal i Folketinget aftalte den 26.8.2016, at der skulle etableres en omfartsvej i Ribe med 2 spor i hver retning og med tilhørende bevægelig bro over Ribe Å. Broen skal anlægges med respekt for det kulturmiljø, som broen bliver placeret i, med Danmarks ældste by Ribe og Nordens ældste Domkirke indenfor synsvidde.

Totalentreprisen omfatter:

— Nedrivning af eksisterende bro over Ribe Å,

— Projektering og udførelse af den bevægelige bro. Broen skal have et frit spænd på mindst 36,5 m og en fribredde mellem kantbjælker på mindst 10 m. Broen kan udføres som klapbro, svingbro eller andet,

— Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns- og afmærkningsarbejder på ca. 0,1 km hovedlandevej,

— Efter anlæg af broen omfatter entreprisen desuden fjernelse af interimsvejen vest for brostedet.

Totalentreprisen skal gennemføres i perioden efterår 2019 til udgangen af 2020 med afsluttende arbejder i foråret 2021.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 01-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096838-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse