Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kantinevirksomhed 2019/S 042-095465

Kort beskrivelse

Sundheds- og Ældreministeriet (Departementet) udbyder begrænset udbud af kantinedrift og mødeforplejning. Konkurrenceudsættelsen sker som begrænset udbud med prækvalifikation af 5 ansøgende virksomheder inden tilbudsfase igangsættes. Opgave er forbundet med overholdelse af en række mindstekrav i forhold til økonomiske og tekniske/faglige formåen. Opgaven omfatter levering af daglige måltider til ca. 120 medarbejdere og et varierende antal gæster. Dertil kommer mødeforplejning. Der gives ikke garanti for omsætning. Nærværende opgave er ikke opdelt i delkontrakter ud fra betragtningen om at minimere de samlede transaktionsomkostninger. Den samlede værdi over en 4-årig periode estimeres til 2 900 000 DKK

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 28-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095465-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse