Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2019/S 042-095441

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave angår individuelt tilrettelagteuddannelsesforløb/ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (herefter STU), som nærmere er defineret i lbkg. nr. 783 af 15.6.2015 om STU med tilhørende bekendtgørelser og vejledning(er).

Ordregiver har valgt at udbyde 2 målgrupper, der udbydes således 2 forskellige delaftaler.

Målgruppe 1 er unge med generelle indlæringsvanskeligheder, unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme, ADHD etc.), samt unge med angst, depression,selvskade etc.

Målgruppe 2 er unge med udviklingshæmning og kognitivt lavtfunktionsniveau.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en eller begge målgrupper, og målgrupperne bliver vurderet for sig. Tilbudsgiver skal benytte henholdsvis bilag C1 og C2 til afgivelse af tilbud på de respektive målgrupper.

KøbenhavnsKommune ønsker at indgå aftale med:

- 5 - 7 leverandører i målgruppe 1, og

- 2 - 3 leverandører i målgruppe 2.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen
Deadline 12-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095441-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse