Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 042-095434

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at anskaffe en ny digital socialfaglig løsning. Løsningen skal understøtte arbejdsgange, der styrer opgaver for myndighed og udfører ift. udsatte voksne, herunder også med handicap. De daglige opgaver er fordelt på 2 Borgercentre: Borgercenter Voksne og Borgercenter Handicap samt i centrale funktioner i Socialforvaltningen.

Ordregiver ønsker dermed at anskaffe og implementere en fremtidssikret løsning til at understøtte en stor del af SOF's kerneopgaver. Det er derfor afgørende, at den kommende løsning sikrer høj grad af brugervenlighed, god ledelsesinformation og sammenhængende kvalitativ sagsbehandling.

Løsningen skal sikre, at ledere og medarbejdere oplever en øget kvalitet og lettelse i deres daglige arbejde, samt at borgerne oplever at deres møde med forvaltningen er transparent, koordineret og lovmedholdelig.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, repræsenteret ved Socialforvaltningen
Deadline 29-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:095434-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse