Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldssække og -poser af polyethylen 2019/S 042-094728

Kort beskrivelse

Udbuddet der vedrører levering af Affaldssække af papir og køkkenposer af papir til Billund Kommune til brug for indsamling af dagrenovation gennemføres som et offentligt udbud.

I Billund Kommune sorterer borgerne det daglige affald fra husholdningen i de 2 fraktioner madaffald og restaffald. Madaffald er for eksempel kød, frugt og grøntsager ("vådt affald"). Restaffald er alt det øvrige affald, f.eks. mælkekartoner, stanniol, engangsbleer og støvsugerposer.

Borgerne har et 2-delt affaldsstativ med papirsække til henholdsvis mad- og restaffald. Sækkene hentes hver 14. dag. Forår og efterår får borgerne udleveret 100 stk. 8 liters køkkenposer af papir til indendørs opsamling af madaffald. Til indendørs opsamling af restaffaldet må der bruges plastikposer, som borgerne selv køber.

Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet anslået på årsbasis til cirka 1 300 000 DKK ekskl. moms. Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for Udbyder.

Læs mere
Ordregiver Billund Kommune
Deadline 01-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:094728-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse