Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Beskæftigelsesindsats

Udbuddet vedrører levering af beskæftigelsestilbud til alle Jobcenter og Ungeafdelingens målgrupper i Billund Kommune. Ydelsen er udbudt under light-regimet.
Det samlede budget, der er afsat til områderne omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca.: DKK 1.200.000 og der forventes at der tilknyttes 1 eller 2 Tilbudsgivere til rammeaftalen.
Billund Kommune vil tilknytte leverandører efter en konkret vurdering.
Formålet med kontrakten er at sikre:
1. Kompetenceudvikling af den enkelte borger i målgruppen
2. Kompetenceafdækning af den enkelte borger i målgruppen
Udvikling- og kompetenceafdækning skal være rettet mod tilknytning til ordinær uddannelse eller arbejdsmarkedet, således at borgeren hurtigst muligt opnår selvforsørgelse.
Der skal ske kompetenceafdækning på relevante områder - herunder sociale/ personlige, almene og faglige kompetencer.
Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i den visitation og jobplan for borgeren, som Ordregiver har foretaget.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 22-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 22-03-2019)
Titel Beskæftigelsesindsats
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrører levering af beskæftigelsestilbud til alle Jobcenter og Ungeafdelingens målgrupper i Billund Kommune. Ydelsen er udbudt under light-regimet.
Det samlede budget, der er afsat til områderne omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca.: DKK 1.200.000 og der forventes at der tilknyttes 1 eller 2 Tilbudsgivere til rammeaftalen.
Billund Kommune vil tilknytte leverandører efter en konkret vurdering.
Formålet med kontrakten er at sikre:
1. Kompetenceudvikling af den enkelte borger i målgruppen
2. Kompetenceafdækning af den enkelte borger i målgruppen
Udvikling- og kompetenceafdækning skal være rettet mod tilknytning til ordinær uddannelse eller arbejdsmarkedet, således at borgeren hurtigst muligt opnår selvforsørgelse.
Der skal ske kompetenceafdækning på relevante områder - herunder sociale/ personlige, almene og faglige kompetencer.
Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i den visitation og jobplan for borgeren, som Ordregiver har foretaget.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 28-03-2019 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/100919354.aspx
Ordregiver Billund Kommune
Adresse Jorden rundt 1
7200
Grindsted
CPV kode 75313100-4 - Ydelser i forbindelse med forbigående erhvervsudygtighed
75314000-0 - Arbejdsløshedsunderstøttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Marianne Høyrup Persen
Kontakt E-mail: mhp@billund.dk
Telefon: +45 79727233
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/100919354.aspx
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[22-03-2019 12:47:25]
Der er opdateret bilag 5 jf. spørgsmål / svar af den 22-03-2019 samt tidligere ændringer af udbudsmaterialet den 15-03-2019.

Åbn tidligere version 26-02-2019 Luk tidligere version 26-02-2019
Titel Beskæftigelsesindsats
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Udbuddet vedrører levering af beskæftigelsestilbud til alle Jobcenter og Ungeafdelingens målgrupper i Billund Kommune. Ydelsen er udbudt under light-regimet.
Det samlede budget, der er afsat til områderne omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca.: DKK 1.200.000 og der forventes at der tilknyttes 1 eller 2 Tilbudsgivere til rammeaftalen.
Billund Kommune vil tilknytte leverandører efter en konkret vurdering.
Formålet med kontrakten er at sikre:
1. Kompetenceudvikling af den enkelte borger i målgruppen
2. Kompetenceafdækning af den enkelte borger i målgruppen
Udvikling- og kompetenceafdækning skal være rettet mod tilknytning til ordinær uddannelse eller arbejdsmarkedet, således at borgeren hurtigst muligt opnår selvforsørgelse.
Der skal ske kompetenceafdækning på relevante områder - herunder sociale/ personlige, almene og faglige kompetencer.
Opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i den visitation og jobplan for borgeren, som Ordregiver har foretaget.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/0.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 28-03-2019 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/100919354.aspx
Ordregiver Billund Kommune
Adresse Jorden rundt 1
7200
Grindsted
CPV kode 75313100-4 - Ydelser i forbindelse med forbigående erhvervsudygtighed
75314000-0 - Arbejdsløshedsunderstøttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Marianne Høyrup Persen
Kontakt E-mail: mhp@billund.dk
Telefon: +45 79727233
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/100919354.aspx