Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programpakker og informationssystemer 2019/S 040-089558

Kort beskrivelse

Frist onsdag den 13.3.2019.

Københavns Kommune er som landets hovedstad den største kommune, fordelt på 7 forvaltninger. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er ansvarlig for kernedriften inden for dagtilbud, undervisningstilbud og fritidstilbud til børn og unge.

Sundhedsplejen i Københavns Kommune (KK) er organiseret i 5 geografiske områder med 30-50 sundhedsplejersker. Sundhedsplejen tilbyder besøg hos alle forældre og børn fra barnet fødes og med fortsat kontakt til barnet er 16 år. Mere end 110 000 børn og deres forældre samt omkring 330 ansatte er tilknyttet Sundhedsplejen.

BUF står overfor et kontraktudløb på det nuværende Elektroniske Børnejournalsystem (EBJ) og har behov for større kendskab til udbydere på markedet.

I den forbindelse har BUF anmodet Capgemini, som uvildig rådgiver, om at gennemføre en markedshøring med henblik på at vurdere, om der findes alternative standardsystemer, der realistisk vil kunne erstatte det eksisterende EBJ.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089558-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse