Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anlægsarbejde: spildevandsledninger 2019/S 040-089256

Kort beskrivelse

Separeringen af overfladevand i Strandvejsområdet er opdelt i 5 etaper, hvor dette udbud omfatter etape 2. Denne etape udgøres af et 50 ha stort område afgrænset af Tranegårds Allé, Høyrups Allé, Richelieus Allé, A.N. Hansens Allé, Duntzfelts Allé og Gruts Allé.

Entreprisen omfatter vejseparering, som er forberedt til at alle veje og offentlige bygninger i området tilsluttes samt at op til 50% af ejendommenes regnvand tilsluttes. I entreprisen etableres nye regnvandsledninger i vejene. Eksisterende vejafvanding tilsluttes det nye regnvandssystem. Systemet tilsluttes regnvandssystem i etape 1. Endvidere tilsluttes systemet eksisterende udløbsledning fra Hambros Allé til Øresund.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Deadline 29-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089256-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse