Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Indsamling og bearbejdning af data 2019/S 039-088228

Kort beskrivelse

Udbuddet omhandler dataindsamling gennem en webbaseret spørgeskemaundersøgelse om danskernes fysiske grænsehandel i udlandet. Spørgeskemaet - Skatteministeriet tilvejebringer det relevante spørgeskema – se Bilag 1. Spørgeskemaet vurderes at have en gennemførelsestid på 15-20 minutter for de personer, der har grænsehandlet inden de seneste tre (3) måneder. Der kan forekomme mindre revideringer af spørgeskemaet i aftaleperioden. Spørgeskemaet skal testes og godkendes af kunden, inden det sendes ud til respondenterne.

- Sproget på spørgeskemaet er dansk. Dataindsamlingen skal gennemføres som kvartalsvise webbaserede surveyundersøgelser. For information om krav til leverandørens ydelse henvises til Kontrakten punkt 5, samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Læs mere
Ordregiver Skatteministeriet
Deadline 28-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:088228-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse