Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr 2019/S 039-088106

Kort beskrivelse

Udbud af rammeaftale om levering af IT-services i tilknytning til IT-hjælpemidler.

STUK, administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og videregående uddannelser.

Nærværende rammeaftale har til sigte at etablere èn leverandør med ansvaret for alle opgaver i relation til anskaffelse, klargøring, distribution, reparation, support, opdateringer, hjemkaldelse og returnering, kassation, reparation samt licens- og genbrugsadministration af IT-hjælpemidler.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Deadline 25-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:088106-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse