Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programpakker og informationssystemer 2019/S 039-087442

Kort beskrivelse

Rammeaftale om indkøb af it-hjælpemidler til ordblinde, bevægehæmmede og personer med psykiske og neurologiske vanskeligheder udbydes ved nærværende udbud.

STUK, administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie grund- og kostskoler, ungdomsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og videregående uddannelser.

Nærværende rammeaftale angår indkøb af kompenserende software, såsom oplæsnings- og ordforslagsprogram, OCR-software samt talegen-kendelsessoftware. Formålet med denne rammeaftale er at etablere en aftale med én samlet uafhængig forhandler af et bredt sortiment af kompenserende software til ordblinde, bevægehæmmede og personer med psykiske og neurologiske vanskeligheder.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Deadline 25-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:087442-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse