Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 037-083546

Kort beskrivelse

Projektet er opdelt på 2 geografiske områder:

- Etape 1 Åparken,

- Etape 2 Karolinelund.

Etape 1, Åparken rummer anlægsarbejder på strækningen mellem Gabriel og Karolinelund. Åen skal løbe gennem området i en kunstig ådal, der udformes som en ca. 40 m bred Åpark gennem området, og ved krydset mellem Sønderbro, Karolinelundsvej og Jyllandsgade skal åen føres under Sønderbro i et rør, som tilsluttes den eksisterende kanal under Sønderbros østside.

Etape 2, Karolinelund indeholder Østerå gennem Karolinelund og er indarbejdet i den helhedsplan, som danner grundlag for parkens fremtid. Projektet her rummer både åbning af åen gennem selve parken og åbning af kanalen mod Teglgårdsplads.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kommune
Deadline 22-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:083546-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse