Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Belægningsarbejde på veje 2019/S 037-082569

Kort beskrivelse

Entreprisen udføres som led i udbygning af motorvej E45 fra 4 til 6 spor fra Skanderborg Syd til Aarhus Syd - en strækning på ca. 14 km.

Hovedparten af projektet er udført i 2018, og denne entreprise omfatter slidlags- og forstærkningsarbejder, sideudvidelse af NV-rampe TSA 51 samt kørebane-afmærkning på motorvej og rampeanlæg.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 05-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:082569-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse