Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Istandsættelsesarbejder 2019/S 052-120417

Kort beskrivelse

Skadad brandskyddsmassa avses åtgärdas med brandskivor.

Delar av brandskyddsmassa uppfyller ej ställda krav och behöver åtgärdas. Tunnelrörens betong är sedan produktionen skyddad med en brandskyddsmassa från Promat Cafco Fendolit MII.

Brandskyddsmassan är applicerad med en medeltjocklek om minst 26 mm, på ytterväggar mot vattnet från tak till golv och hela taket en meter ned på innerväggarna. Brandskyddsmassan består av vermikulit och portlandcement absorberar fukt, som i samband med vattenläckage leder till skador på brandmassan då brandmassan inte kan torka ut på grund av miljön och fyller inte sin funktion längre.

Skadad brandmassa tas bort tills dess att ej skadad (eroderad) brandmassa återfinns. Nytt brandskydd monteras med delvis plåtbeklädd brandskiva som ersättning för skadad brandmassa.

Læs mere
Ordregiver Øresundsbro Konsortiet
Deadline 25-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120417-2019:TEXT:SV:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (19-02-2019)

Istandsættelsesarbejder 2019/S 035-078827

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:078827-2019:TEXT:SV:HTML
Kort beskrivelse

Skadad brandskyddsmassa avses åtgärdas med brandskivor.

Delar av brandskyddsmassa uppfyller ej ställda krav och behöver åtgärdas. Tunnelrörens betong är sedan produktionen skyddad med en brandskyddsmassa från Promat Cafco Fendolit MII.

Brandskyddsmassan är applicerad med en medeltjocklek om minst 26mm, på ytterväggar mot vattnet från tak till golv och hela taket en meter ned på innerväggarna. Brandskyddsmassan består av vermikulit och portlandcement absorberar fukt, som i samband med vattenläckage leder till skador på brandmassan då brandmassan inte kan torka ut på grund av miljön och fyller inte sin funktion längre.

Skadad brandmassa tas bort tills dess att ej skadad (eroderad) brandmassa återfinns. Nytt brandskydd monteras med delvis plåtbeklädd brandskiva som ersättning för skadad brandmassa.

Læs mere
Ordregiver Øresundsbro Konsortiet
Deadline 18-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:078827-2019:TEXT:SV:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse