Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med støjgener 2019/S 171-417985

Kort beskrivelse

Aftalen vedrører et genudbud af rammeaftale om rådgivning vedr. støj, som opstår i forbindelse med Forsvarets aktiviteter på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses etablissementer. Aftalen er opdelt i 2 underaftaler, hvoraf den ene, Underaftale 1 - Generelt, omfatter ekstern støj, skydebaner, virksomhedsstøj, samt øvrig rådgivning. Underaftale 2 - Flystøj og Skyde-/øvelsesterræn omfatter flystøj, støj fra flyvestationer, samt støj fra skyde- og øvelsesterræn.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Deadline 04-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417985-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (18-02-2019)

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 034-077056

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:077056-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager alle projekter vedr. miljø på Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark og har behov for ekstern rådgivning i forbindelse hermed. Nærværende udbud vedrører en rammeaftale, der har til formål at dække Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses behov for rådgivning vedrørende miljøydelser i forbindelse med gennemførelse af projekter på Forsvarsministeriets etablissementer i Danmark.

Der udbydes således en rammeaftale for rådgivning vedrørende miljøydelser indeholdende 4 delaftaler opdelt i fagområder:

- Delaftale 1: Miljø- og energiledelse,

- Delaftale 2: Støj,

- Delaftale 3: Naturforvaltning, screening og konsekvensvurdering,

- Delaftale 4: Industrimiljø.

Tilbudsgiver skal i ESPD'et angive, hvilke(n) delaftale(r), der afgives tilbud på.

Rammeaftalen forventes tildelt til 4 rådgivere pr. delaftale. Opgaverne under rammeaftalen vil blive direkte tildelt til den førstrangerende på delaftalen eller tildelt gennem fornyet konkurrenceudsættelse.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Deadline 22-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:077056-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse