Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinske forbrugsmaterialer 2019/S 071-167418

Kort beskrivelse

Indkøb af sårplejeprodukter og forbindsstoffer til Region Syddanmarks sygehuse. Indkøbet omfatter køb og levering af forbrugsvarer, samt uddannelse af personale.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline 20-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167418-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (15-02-2019)

Forbindsstoffer 2019/S 033-073537

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073537-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

I forbindelse med tilrettelæggelse af udbud af forbrugsvarer til sårpleje i Region Syddanmark, sendes udarbejdet udkast til udbudsmateriale i en høring blandt potentielle leverandører. Formålet med høringen er at sikre, at udbudsmaterialet afspejler de løsninger, som de potentielle leverandører kan tilbyde, og at der dermed offentliggøres det bedst mulige udbudsmateriale, hvor den af Region Syddanmark nedsatte brugergruppe har haft mulighed for at forholde sig til alle ønsker og kommentarer fra de potentielle leverandører. Det fremgår af punkt VI.3) hvordan der afgives høringssvar.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073537-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse