Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Specialiseret personbefordring ad vej 2019/S 031-070417

Kort beskrivelse

Hedensted Kommune er lovmæssigt forpligtet til at formidle befordring for visse grupper af kommunens borgere.

Disse forpligtelser søges løftet ved indgåelse af:

1) 5 offentlige kontrakter om udførelse af specialkørsel med et garanteret antal ugentlige køretimer (Delaftale 1-5), og

2) 18 rammeaftaler (Delaftale 6-23) med hver én leverandør, der får til opgave at udføre skemalagt såvel som ikke-skemalagt kørsel efter Ordregivers behov.

Der efterspørges forskellige størrelser vogne. Definitionerne og listen for hver delaftale fremgår af udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Hedensted Kommune
Deadline 11-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070417-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (11-02-2019)

Specialiseret personbefordring ad vej 2019/S 029-064985

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064985-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Hedensted Kommune er lovmæssigt forpligtet til at formidle befordring for visse grupper af kommunens borgere.

Disse forpligtelser søges løftet ved indgåelse af

1) 5 offentlige kontrakter om udførelse af specialkørsel med et garanteret antal ugentlige køretimer (Delaftale 1-5), og

2) 18 rammeaftaler (Delaftale 6-23) med hver én leverandør, der får til opgave at udføre skemalagt såvel som ikke-skemalagt kørsel efter Ordregivers behov.

Der efterspørges forskellige størrelser vogne. Definitionerne og listen for hver delaftale fremgår af udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Hedensted Kommune
Deadline 11-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064985-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse