Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 077-183466

Kort beskrivelse

Kontrakten vedrører etablering og vedligeholdelse af en systemløsning, som registrerer, vedligeholder og udstiller nøgleinformationer i henhold til den af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udarbejdede Vandløbsreferencemodel. Kontrakten indeholder også krav til en it-komponent til eksterne it-systemer og til initialt datagrundlag for Vandløbsreferencen. Systemløsningen er en it-løsning, som genererer og vedligeholder data i form af en kobling mellem et generaliseret, nationalt, topologisk netværk med lineær referencer for vandløb og relevante objekter i GeoDanmarks vandløbsmidtegeometri.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Deadline 23-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183466-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (11-02-2019)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 029-064811

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064811-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. SDFE er sammen med Miljøstyrelsen (MST), KL og Danske Regioner ansvarlige for implementeringen af initiativ 6.1 om Fælles data om terræn, klima og vand i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Beskrivelse af anskaffelsen fremgår af afsnit II.2.4) i nærværende forhåndsmeddelelse.

Forhåndsmeddelelsen udsendes med henblik på at varsle markedet i forhold til udbuddet af anskaffelsen. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, og interesserede virksomheder skal være opmærksomme på, at udbudsbekendtgørelse forventes udsendt den 16.4.2019 og tilbud forventes afleveret den 23.5.2019. Desuden skal interesserede virksomheder være opmærksomme på, at der forventes afholdt et orienteringsmøde om udbuddet den 24.4.2019, kl. 10:00-12:00.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064811-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse