Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads 2019/S 029-064009

Kort beskrivelse

Projektet omhandler sanering og nedrivning af bygninger på Rigshospitalets matrikel på Blegdamsvej. Nedrivningen omfatter bygninger beliggende på matriklens sydvestlige ende, nærmere bestemt Rockefeller Komplekset samt en pavillon for psykiatri. Rockefeller Komplekset og de omkringliggende bygninger er fra 1928 med efterfølgende til- og ombygninger, pavillonen er fra 2000, samlet er det i alt ca. 16 500 etagekvadratmeter, der skal rives ned. Projektet skal udføres i 2 faser i takt med Rigshospitalets fraflytning af bygningerne. Projektet udføres i perioden august 2019 og frem til september 2020.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Deadline 11-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:064009-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse