Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Lægemidler 2019/S 058-133898

Kort beskrivelse

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes afdelinger på sygehusene med lægemidler, ønsker Amgros at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusafdelingerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 24-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133898-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (07-02-2019)

Lægemidler 2019/S 027-059614

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:059614-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes afdelinger på sygehusene med lægemidler, ønsker Amgros at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusafdelingerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

Læs mere
Ordregiver Amgros I/S
Deadline 01-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:059614-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse