Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anskaffelse af ansøgnings- og sagsbehandlingssystem

Nærværende udbud gennemføres som udbud under tærskelværdien men med grænseoverskridende interesse.
Nordisk Kulturfond ønsker at anskaffe sig et nyt ansøgnings- og sagsbehandlingssystem, som bl.a. skal sikre endnu smidigere ansøgnings- og sagsbehandling, øget fleksibilitet samt driftsmæssige besparelser. Systemet skal endvidere give fonden mulighed for at følge op på og indhente viden fra støttede projekter samt bidrage til langsigtet udvikling af fondens arbejde i de kommende år.
Det er ønsket at det nye system skal være ét samlet webbaseret system og erstatte Fondens nuværende sags- og dokumentstyringssystem, som består af en række integrerede delsystemer. Dette skal som minimum dække alle fondens forretningsbehov, som de nuværende delsystemer dækker i dag. Et nyt system skal være vel prøvet på markedet og indeholde de funktioner som Nordisk Kulturfond har identificeret. Der er behov for at overføre data fra eksisterende sagsbehandlingssystem til den nye løsning.
Udfyldelse af materiale
Tilbudsgiver skal i forbindelse med indlevering af tilbud udfylde oplysninger i bilag 1, underbilag 2.2a, underbilag 2.2b, bilag 3, bilag 4, bilag 5 og bilag 6.
Bilag 7 udfyldes af parterne inden kontraktindgåelse.
Tildelingskriterier
Nordisk Kulturfond forventer at tildele kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter følgende evalueringskriterier:
Økonomi 25%
- Økonomien for det samlede leverancevederlag, inklusiv drifts- og vedligeholdsvederlag over en 4 årig periode.
Funktionalitet 25%
- Opfyldelse af krav til funktionalitet med minimum brug af tilretninger i den tilbudte løsning
- Kvalitet i besvarelsen omkring funktionaliteten
Leverandørens erfaring med lignende løsninger 20%
- Rådighed over medarbejdere med kendskab til lignede løsninger
- Referencekunder fra lignende løsninger som Nordisk Kultur Fond efterspørger
Teknisk løsning 20%
- Løsningens arkitektur, fleksibilitet og skalerbarhed,
- Brugervenlighed og tilgængelighed
- Integrationsmuligheder
- Mulighed for videreudvikling
Support og vedligeholdelse 10%
- Leverandørens beskrivelse af, hvordan vedligeholdelse og opdatering foretages
- Support af den tilbudte løsning
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/99633937.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-03-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-03-2019)
Titel Anskaffelse af ansøgnings- og sagsbehandlingssystem
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nærværende udbud gennemføres som udbud under tærskelværdien men med grænseoverskridende interesse.
Nordisk Kulturfond ønsker at anskaffe sig et nyt ansøgnings- og sagsbehandlingssystem, som bl.a. skal sikre endnu smidigere ansøgnings- og sagsbehandling, øget fleksibilitet samt driftsmæssige besparelser. Systemet skal endvidere give fonden mulighed for at følge op på og indhente viden fra støttede projekter samt bidrage til langsigtet udvikling af fondens arbejde i de kommende år.
Det er ønsket at det nye system skal være ét samlet webbaseret system og erstatte Fondens nuværende sags- og dokumentstyringssystem, som består af en række integrerede delsystemer. Dette skal som minimum dække alle fondens forretningsbehov, som de nuværende delsystemer dækker i dag. Et nyt system skal være vel prøvet på markedet og indeholde de funktioner som Nordisk Kulturfond har identificeret. Der er behov for at overføre data fra eksisterende sagsbehandlingssystem til den nye løsning.
Udfyldelse af materiale
Tilbudsgiver skal i forbindelse med indlevering af tilbud udfylde oplysninger i bilag 1, underbilag 2.2a, underbilag 2.2b, bilag 3, bilag 4, bilag 5 og bilag 6.
Bilag 7 udfyldes af parterne inden kontraktindgåelse.
Tildelingskriterier
Nordisk Kulturfond forventer at tildele kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter følgende evalueringskriterier:
Økonomi 25%
- Økonomien for det samlede leverancevederlag, inklusiv drifts- og vedligeholdsvederlag over en 4 årig periode.
Funktionalitet 25%
- Opfyldelse af krav til funktionalitet med minimum brug af tilretninger i den tilbudte løsning
- Kvalitet i besvarelsen omkring funktionaliteten
Leverandørens erfaring med lignende løsninger 20%
- Rådighed over medarbejdere med kendskab til lignede løsninger
- Referencekunder fra lignende løsninger som Nordisk Kultur Fond efterspørger
Teknisk løsning 20%
- Løsningens arkitektur, fleksibilitet og skalerbarhed,
- Brugervenlighed og tilgængelighed
- Integrationsmuligheder
- Mulighed for videreudvikling
Support og vedligeholdelse 10%
- Leverandørens beskrivelse af, hvordan vedligeholdelse og opdatering foretages
- Support af den tilbudte løsning
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/99633937.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 25-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se "beskrivelse af kontrakt"
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/99633937.aspx
Ordregiver Nordisk Kulturfond
Udvælgelseskriterier Økonomi, funktionalitet, Leverandørens erfaringer med lignende løsninger, teknisk løsning samt support og vedligeholdelse
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72260000-5 - Programmelrelaterede tjenester
72263000-6 - Implementering af programmel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anni Syrjäläinen
Kontakt E-mail: annsyr@norden.org
Telefon: +45 60394248
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/99633937.aspx
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[14-03-2019 12:40:37]
Der er blevet lavet følgende ændringer i materialet d. 14.3.2019.

Følgende nye formuleringer er indsat i Bilag 1:

I afsnit 3.1 ”Systemvederlag og den samlede kontraktsum”, er der indsat under skemaet ”Systemvederlag” følgende formulering:
”For systemvederlag og licenser betaler Kunden månedligt 1/12 af de anførte årlige vederlag i tabellen ovenfor.”

I afsnit 3.2 ”Fakturering”  er første afsnit under skemaet ”Betalingsplan” erstat men følgende nye afsnit:
”Systemvederlag og vederlag for licenser betales månedligt bagud. Første gang, det faste månedlige vederlag forfalder til betaling, betales en forholdsmæssig ydelse for perioden fra overtagelsesdagen og indtil den pågældende kalendermåneds udløb.”

I bilag 2.2 i mindstekrav nr. 11 på side 3 er den sidste sætning blevet erstat med følgende:
Den aktuelle løsning til beslutningshåndtering fungerer ikke optimalt, så det fokus for tilbudsgiver skal være at opfylde de forretningsbehov der er beskrevet afsnit 5.3 Bilag 2.1 Behovsopgørelse. 

Åbn tidligere version 06-02-2019 Luk tidligere version 06-02-2019
Titel Anskaffelse af ansøgnings- og sagsbehandlingssystem
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Nærværende udbud gennemføres som udbud under tærskelværdien men med grænseoverskridende interesse.
Nordisk Kulturfond ønsker at anskaffe sig et nyt ansøgnings- og sagsbehandlingssystem, som bl.a. skal sikre endnu smidigere ansøgnings- og sagsbehandling, øget fleksibilitet samt driftsmæssige besparelser. Systemet skal endvidere give fonden mulighed for at følge op på og indhente viden fra støttede projekter samt bidrage til langsigtet udvikling af fondens arbejde i de kommende år.
Det er ønsket at det nye system skal være ét samlet webbaseret system og erstatte Fondens nuværende sags- og dokumentstyringssystem, som består af en række integrerede delsystemer. Dette skal som minimum dække alle fondens forretningsbehov, som de nuværende delsystemer dækker i dag. Et nyt system skal være vel prøvet på markedet og indeholde de funktioner som Nordisk Kulturfond har identificeret. Der er behov for at overføre data fra eksisterende sagsbehandlingssystem til den nye løsning.
Udfyldelse af materiale
Tilbudsgiver skal i forbindelse med indlevering af tilbud udfylde oplysninger i bilag 1, underbilag 2.2a, underbilag 2.2b, bilag 3, bilag 4, bilag 5 og bilag 6.
Bilag 7 udfyldes af parterne inden kontraktindgåelse.
Tildelingskriterier
Nordisk Kulturfond forventer at tildele kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige tilbud efter følgende evalueringskriterier:
Økonomi 25%
- Økonomien for det samlede leverancevederlag, inklusiv drifts- og vedligeholdsvederlag over en 4 årig periode.
Funktionalitet 25%
- Opfyldelse af krav til funktionalitet med minimum brug af tilretninger i den tilbudte løsning
- Kvalitet i besvarelsen omkring funktionaliteten
Leverandørens erfaring med lignende løsninger 20%
- Rådighed over medarbejdere med kendskab til lignede løsninger
- Referencekunder fra lignende løsninger som Nordisk Kultur Fond efterspørger
Teknisk løsning 20%
- Løsningens arkitektur, fleksibilitet og skalerbarhed,
- Brugervenlighed og tilgængelighed
- Integrationsmuligheder
- Mulighed for videreudvikling
Support og vedligeholdelse 10%
- Leverandørens beskrivelse af, hvordan vedligeholdelse og opdatering foretages
- Support af den tilbudte løsning
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/99633937.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 25-03-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se "beskrivelse af kontrakt"
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/99633937.aspx
Ordregiver Nordisk Kulturfond
Udvælgelseskriterier Økonomi, funktionalitet, Leverandørens erfaringer med lignende løsninger, teknisk løsning samt support og vedligeholdelse
Adresse Ved Stranden 18
1061
København K
CPV kode 72000000-5 - It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72260000-5 - Programmelrelaterede tjenester
72263000-6 - Implementering af programmel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anni Syrjäläinen
Kontakt E-mail: annsyr@norden.org
Telefon: +45 60394248
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/99633937.aspx