Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 026-058714

Kort beskrivelse

HOFOR skal for at gøre plads til Hovedstadens Letbane omlægge eksisterende kloak- og vejafvandingsledninger i Herlev Ringvej. Vejafvandingssystemet udbygges for at forbedre afvandingsforholdene af Herlev Ringvej. Samtidig separeres dele af vejafvandingen, så aflastninger, med opblandet spildevand til Kagsåen og Harrestrup Å, reduceres for et bedre vandmiljø. Aftalen omfatter omlægninger af enkelte eksisterende afløbsledninger og etablering af ca. 6 km vejafvandings-hovedledninger i diameteren Ø 200 – Ø 1 400 mm, beton- og plastledninger inkl. diverse brønde og bygværker. Eksisterende kommunale vejafvandingsstik skal tilsluttes hovedledningerne, der desuden skal forberedes for tilslutning af afvandingsstik fra den kommende Letbane. Afløbsledningerne udføres ved alm. opgravning i en dybde på ca. 2-5 meter under terræn. Dette på begge sider af Herlev Ringvej, som ledningerne desuden skal krydse flere steder. Trafikomlægninger udgør derfor en stor del af entreprisen.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Deadline 08-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:058714-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed