Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

85710056-1 - Separatkloakering og byforskønnelse af Varde midtby etape 2

Separatkloakering og byforskønnelse af Varde midtby.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 05-02-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 05-02-2019)
Titel 85710056-1 - Separatkloakering og byforskønnelse af Varde midtby etape 2
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Separatkloakering og byforskønnelse af Varde midtby.
Deadline 26-02-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=231047&B=&PS=1&PP=
Ordregiver DIN Forsyning Spildevand A/S
Udvælgelseskriterier Der vægtes mellem de indkomne ansøgninger i følgende kriterier:
- Teknisk kapacitet og formåen.
- Økonomisk formåen.
- Tro- og loveerklæring om gæld til det offentlige.

Se vedhæftet annonceringsdokument for yderligere information.
Adresse Ulvsundvej 1
6715
Esbjerg N
CPV kode 45230000-8 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde
44163110-4 - Kloakrør
44163130-0 - Spildevandsrør
44912100-7 - Granit
45211360-0 - Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med byudvikling
45232100-3 - Arbejder og følgearbejder i forbindelse med vandrørledninger
45232400-6 - Anlæg af kloakker
45236000-0 - Jord- og belægningsarbejde
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
Kontaktperson Flemming van Ralen
Kontakt E-mail: fvr@dinforsyning.dk
Telefon: +45 74747218
Modtagers firmanavn Flemming van Ralen