Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hjemmehjælp 2019/S 060-140115

Kort beskrivelse

Jammerbugt Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp ud fra følgende overordnede præmisser:

— Målgruppen for de udbudte opgaver er borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk

Hjælp(Serviceloven § 83, § 83a og § 84),

— Ordregivers til enhver tid gældende kvalitets standarder og det i disse beskrevne serviceniveauer

udgør rammen for leverandørens opgaveløsning,

— Formålet med indsatsen er at støtte og hjælpe borgeren, så borgeren forbedrer, genvinder og/eller besvarer sit fysiske eller psykiske funktionsniveau,

— Ordregiver arbejder med udgangspunkt i at gøre borgeren selvhjulpen, og leverandøren skal derfor leverebåde praktisk og personlig hjælp, samt hverdagsrehabilitering i henhold til servicelovens § 83a,

— Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, Jammerbugt Kommunes

kvalitetsstandarder, notatpligt samt ændringer i praksis.

Læs mere
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Deadline 30-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140115-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter (05-02-2019)

Hjemmehjælp 2019/S 025-056496

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:056496-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Jammerbugt Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp ud fra følgende overordnede præmisser:

- Målgruppen for de udbudte opgaver er borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp (Serviceloven § 83, § 83a og § 84),

- Ordregivers til enhver tid gældende kvalitetsstandarder og det i disse beskrevne serviceniveauer udgør rammen for leverandørens opgaveløsning,

- Formålet med indsatsen er at støtte og hjælpe borgeren, så borgeren forbedrer, genvinder og/eller besvarer sit fysiske eller psykiske funktionsniveau,

- Ordregiver arbejder med udgangspunkt i at gøre borgeren selvhjulpen, og leverandøren skal derfor levere både praktisk og personlig hjælp, samt hverdagsrehabilitering i henhold til servicelovens § 83a,

- Leverandøren skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning, Jammerbugt Kommunes kvalitetsstandarder, notatpligt samt ændringer i praksis.

Læs mere
Ordregiver Jammerbugt kommune
Deadline 11-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:056496-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter