Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Maskiner til løftning, håndtering, lastning eller losning 2019/S 167-408276

Kort beskrivelse

Rammeaftalerne vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere. Ydermere vil rammeaftalerne omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Forsvaret råder på nuværende tidspunkt over mere end 60 teleskoplæssere, der geografisk fordeler sig over hele landet. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalerne omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og mekanikerinstruktører. Forsvaret vil indgå 2 (to) rammeaftaler på 4 (fire) forskellige typer teleskoplæssere, hvor den ene rammeaftale indeholder levering, drift og vedligeholdelse af 3 (tre) forskellige typer teleskoplæssere (Let), (Mellem) og (Tung), og den anden rammeaftale indeholder levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere af typen (Svær). Indholdet af de 2 (to) rammeaftaler beskrives nærmere i afsnit II. 2.4.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Annonceret 30-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 30-08-2019 kl. 10.00
Deadline 01-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408276-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (05-02-2019)

Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg 2019/S 025-054614

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:054614-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Markedsundersøgelse forud for udbud af Teleskoplæssere og dertilhørende Tjenesteydelser samt levering af Reservedele og Tilbehør. Formålet med markedsundersøgelsen er at finde frem til hvordan Forsvaret sikrer modtagelse af det bedst mulige tilbud, samt hvordan den bedst mulige kontrakt kan arrangeres for Forsvaret og Forsvarets kommende leverandør.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Annonceret 05-02-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-02-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:054614-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse