Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Varmepumper 2019/S 024-052095

Kort beskrivelse

Utbyte av gasvärme till värmepumpar.

I Avtalet omfattas ett helhetsåtagande för Produkten vilket innefattar bland annat demontering av befintlig gasvärmeanläggning om 485 kW samt installation och driftsättning av en miljövänlig och energieffektiv värmepumpsanläggning. Genomförandet sker medan Köparens verksamhet är i full drift.

Köparens befintliga naturgasinstallation som värmer upp byggnaderna på Lernacken står inför ett renoveringsbehov gällande gasbrännare samt styrutrustning. Av den anledningen beslutades att ersätta befintliga värmesystemen med värmepumpar i kombination med ackumulatortankar och och elektriska varmvattenberedare som möjliggör att Konsortiets miljömål samt högre energieffektivitet kan uppnås.

Læs mere
Ordregiver Øresundsbro Konsortiet
Deadline 04-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:052095-2019:TEXT:SV:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Skåne län
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse