Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 023-051328

Kort beskrivelse

By & Havn skal i forbindelse med anlæg af Lynetteholmen udføre en VMM-undersøgelse, hvilken vil blive udbudt efter reglerne i udbudsloven. En nærmere afgrænset del af denne VVM-undersøgelse vedrører marine forhold, herunder recipient- og kysttekniske undersøgelser. Denne bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigthed (profylaksebekendtgørelse) vedrører denne nærmere afgrænsede del af VVM-undersøgelsen vedrørende marine forhold samt teknisk rådgivning i forbindelse hermed.

Læs mere
Ordregiver Udviklingsselskabet By og Havn I/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:051328-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed