Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

EU-udbud i Erhvervsstyrelsen i 2019

Titel: Operatør for SMV:Digital – tilskud til privat rådgivning om digital omstilling og e-handel
Indhold: Udvælgelse af operatør til SMV:Digital, herunder ift. understøttelse af Erhvervsstyrelsens udmøntning af tilskudsmidler til indkøb af privat rådgivning om digital omstilling og e-handel
Forventet gennemførelse: Q1
Kontraktens forventede løbetid: 2-3 år
Kontraktens forventede værdi: 3-4,5 mio. kr.
Kontaktperson: Rasmus Erdal

Titel: Ny LRAIC-model for bredbåndsmarkedet for fastnet
Indhold: Tele & Privacy skal have udarbejdet en ny LRAIC omkostningsmodel, da den nuværende fra 2014 ikke er tidssvarende. Modellens formål er at fastsætte engrospriser på bredbåndsmarkedet for fastnet i Danmark.
Forventet gennemførelse: Q1
Kontraktens forventede løbetid: 2 år
Kontraktens forventede værdi: 5 mio. kr.
Kontaktperson: Chen Wan

Titel: Kildekodeanalyse af Erhvervsstyrelsens it-systemer
Indhold: Udbuddet omfatter en løbende kildekodeanalyse af styrelsens it-systemer. Formålet er at sikre en relativt høj kodekvalitet med henblik på at lette omkostningerne ved løbende vedligehold og videreudvikling af systemerne, samt at byrderne ved et evt. leverandørskift el.lign. minimeres.
Forventet gennemførelse: Q3
Kontraktens forventede løbetid: 4 år
Kontraktens forventede værdi: 4 mio. kr.
Kontaktperson: René Hjortskov Nielsen

Åbn dokument 1 (31-01-2019) Luk dokument 1 (31-01-2019)
Titel EU-udbud i Erhvervsstyrelsen i 2019
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Titel: Operatør for SMV:Digital – tilskud til privat rådgivning om digital omstilling og e-handel
Indhold: Udvælgelse af operatør til SMV:Digital, herunder ift. understøttelse af Erhvervsstyrelsens udmøntning af tilskudsmidler til indkøb af privat rådgivning om digital omstilling og e-handel
Forventet gennemførelse: Q1
Kontraktens forventede løbetid: 2-3 år
Kontraktens forventede værdi: 3-4,5 mio. kr.
Kontaktperson: Rasmus Erdal

Titel: Ny LRAIC-model for bredbåndsmarkedet for fastnet
Indhold: Tele & Privacy skal have udarbejdet en ny LRAIC omkostningsmodel, da den nuværende fra 2014 ikke er tidssvarende. Modellens formål er at fastsætte engrospriser på bredbåndsmarkedet for fastnet i Danmark.
Forventet gennemførelse: Q1
Kontraktens forventede løbetid: 2 år
Kontraktens forventede værdi: 5 mio. kr.
Kontaktperson: Chen Wan

Titel: Kildekodeanalyse af Erhvervsstyrelsens it-systemer
Indhold: Udbuddet omfatter en løbende kildekodeanalyse af styrelsens it-systemer. Formålet er at sikre en relativt høj kodekvalitet med henblik på at lette omkostningerne ved løbende vedligehold og videreudvikling af systemerne, samt at byrderne ved et evt. leverandørskift el.lign. minimeres.
Forventet gennemførelse: Q3
Kontraktens forventede løbetid: 4 år
Kontraktens forventede værdi: 4 mio. kr.
Kontaktperson: René Hjortskov Nielsen
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Erhvervs- og Byggestyrelsen
Adresse Langelinie Alle 17 17
2100
København Ø
WWW: www.erst.dk
CPV kode