Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ukrudtsbekæmpelse 2019/S 040-091414

Kort beskrivelse

Favrskov Kommune udbyder ukrudtsbekæmpelse langs veje, fortove og stier med fast belægning samt langs kantsten på asfaltarealer, på grænsen mellem asfalt og rabat, på stier og veje med løs belægning samt i beplantede arealer på sidearealer, torve/pladser og i rundkørsler.

Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af Rammeaftalens bilag A – Kravspecifikation.

Læs mere
Ordregiver Favrskov Kommune
Deadline 27-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:091414-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (29-01-2019)

Ukrudtsbekæmpelse 2019/S 020-043383

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:043383-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Favrskov Kommune udbyder ukrudtsbekæmpelse langs veje, fortove og stier med fast belægning samt langs kantsten på asfaltarealer, på grænsen mellem asfalt og rabat, på stier og veje med løs belægning samt i beplantede arealer på sidearealer, torve/pladser og i rundkørsler.

Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af Rammeaftalens bilag A – Kravspecifikation.

Læs mere
Ordregiver Favrskov Kommune
Deadline 26-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:043383-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse