Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 2019/S 020-043380

Kort beskrivelse

I Aarhus Kommune tilbyder alle dagtilbud børnene et dagligt sundt frokostmåltid, medmindre forældrene eller bestyrelsen har fravalgt frokostmåltidet. Dagtilbuddene har ansvaret for at organisere frokostmåltidet, og det er dermed op til det enkelte dagtilbud at beslutte, om de fx ønsker at tilberede maden selv, eller om de - under hensyn til eksisterende regler herfor – ønsker at få maden leveret udefra. Til dette formål etableres der et dynamisk indkøbssystem, hvori konkrete indkøb af ”levering af frokostmåltider til dagtilbud” vil blive udbudt som et miniudbud for en periode ad gangen. De efterfølgende miniudbud omfatter de dagtilbud, som ønsker at få maden leveret udefra fra en ekstern leverandør. Det er udelukkende frokostmåltidet, inklusiv levering, der kan bydes på.

Det dynamiske indkøbssystem har som udgangspunkt en varighed på 6 år. Aarhus Kommune kan ved en ændringsbekendtgørelse forkorte det dynamiske indkøbssystems løbetid eller helt bringe systemet til ophør.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Kommune
Deadline 26-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:043380-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse