Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Analyse af barrierer og potentialer i udbuddet af videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU)

Konsulenten skal med analysen afdække, hvilke barrierer de videregående uddannelsesinstitutioner oplever i forhold til at udbyde videregående VEU-forløb. Det kan være f.eks. være skæve økonomiske incitamenter, manglende ressourcer, tradition, kultur m.fl.

Analysen skal herudover bidrage med viden om, hvordan et mere fleksibelt system sikres. Det kan f.eks. være via et stærkere samarbejde på tværs af institutionstyper, mellem offentlige og private udbydere m.fl.

Analysen skal bidrage til målene fra trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). Trepartsaftalen har bl.a. som mål at skabe et bedre og mere fleksibelt VEU-system.

Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-01-2019)
Titel Analyse af barrierer og potentialer i udbuddet af videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU)
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Konsulenten skal med analysen afdække, hvilke barrierer de videregående uddannelsesinstitutioner oplever i forhold til at udbyde videregående VEU-forløb. Det kan være f.eks. være skæve økonomiske incitamenter, manglende ressourcer, tradition, kultur m.fl.

Analysen skal herudover bidrage med viden om, hvordan et mere fleksibelt system sikres. Det kan f.eks. være via et stærkere samarbejde på tværs af institutionstyper, mellem offentlige og private udbydere m.fl.

Analysen skal bidrage til målene fra trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (2018-2021). Trepartsaftalen har bl.a. som mål at skabe et bedre og mere fleksibelt VEU-system.

Se udbudsmaterialet for yderligere oplysninger.
Deadline 25-02-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Se udbudsmaterialet.
Link til udbudsmateriale https://ufm.dk/ministeriet/udbud-og-indkob/analyse-af-barrierer-og-potentialer-i-udbuddet-af-videregaende-voksen-efter-og-videreuddannelse/udbud-af-analyse-af-barrierer-og-potentialer-i-udbuddet-af-videregaende-voksen-efter-og-videreuddannelse-vveu
Ordregiver Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Skønnet kontraktsum 650000 DKK
Udvælgelseskriterier Se udbudsmaterialet.
Adresse Bredgade 40
1260
København K
WWW: www.ufm.dk
CPV kode 80000000-4 - Uddannelse og undervisning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anders Stein Knudsen
Kontakt E-mail: akn@ufm.dk
Telefon: +45 72318277