Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Evaluering af DFF-Forskningsprojekter

Det overordnede formål med evalueringen er at afdække de akademiske- og samfundsmæssige
effekter af projekter bevilget gennem Forskningsprojekt-virkemidlet, der kan konstateres på nuværende tidspunkt. Tilbudsgiver skal have for øje, at DFF dækker alle videnskabelige fagområder, og at der derfor både kan være behov for at analysere betydningen af virkemidlerne inden for de enkelte forskningsfaglige områder og for dansk forskning som helhed.

DFF ønsker at få udført en evalueringsopgave, hvor der inddrages relevante metoder til at opfylde evalueringens formål. Opgaven skal munde ud i en evalueringsrapport.

DFF’s forventninger til genstandsfelt, analyseindhold, metoder, leverancer mv. er uddybet i udbudsmaterialet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-01-2019)
Titel Evaluering af DFF-Forskningsprojekter
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Det overordnede formål med evalueringen er at afdække de akademiske- og samfundsmæssige
effekter af projekter bevilget gennem Forskningsprojekt-virkemidlet, der kan konstateres på nuværende tidspunkt. Tilbudsgiver skal have for øje, at DFF dækker alle videnskabelige fagområder, og at der derfor både kan være behov for at analysere betydningen af virkemidlerne inden for de enkelte forskningsfaglige områder og for dansk forskning som helhed.

DFF ønsker at få udført en evalueringsopgave, hvor der inddrages relevante metoder til at opfylde evalueringens formål. Opgaven skal munde ud i en evalueringsrapport.

DFF’s forventninger til genstandsfelt, analyseindhold, metoder, leverancer mv. er uddybet i udbudsmaterialet.
Deadline 25-02-2019 kl. 08.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://dff.dk/om-os/dff-udbud-evaluering-af-dff-forskningsprojekter
Ordregiver Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Skønnet kontraktsum 950000 DKK
Udvælgelseskriterier Se udbudsmaterialet.
Adresse Bredgade 40
1260
København K
WWW: www.ufm.dk
CPV kode 73110000-6 - Forskning
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Katrine Bisgaard
Kontakt E-mail: kbi@ufm.dk
Telefon: +45 72318423