Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 019-041616

Kort beskrivelse

Kontraktens genstand:

Leverancen af det studieadministrative system, Studica gennemføres som et driftssystem og samtidigt som et pilotforsøg. Systemet er udviklet til drift af dele af de funktioner og behov, som Roskilde Tekniske Skole har til et studieadministrativt system. Systemet er dog endnu ikke færdigudviklet, og pilotdriften har til formål at afdække de udestående elementer for videreudvikling af systemet og afklare, hvorledes erhvervsskolernes behov og krav til studieadministrative systemer kan indarbejdes i systemer som Studica og herefter indfries.

Læs mere
Ordregiver Roskilde Tekniske Skole
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:041616-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed