Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 019-041612

Kort beskrivelse

Levering af et studiadministrativt system som et driftssystem og samtidigt som et pilotforsøg med implementering og drift. Systemet skal udvikles til drift af dele af de funktioner og behov, som TietgenSkolen har til et studieadministrativt system. Systemet er dog endnu ikke færdigudviklet, og pilotdriften har til formål at afdække de udestående elementer for videreudvikling af systemet og afklare, hvorledes erhvervsskolernes behov og krav til de studieadministrative systemer kan indarbejdes i systemet og herefter indfries.

Læs mere
Ordregiver Tietgenskolen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:041612-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed