Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transport af affald 2019/S 019-040929

Kort beskrivelse

ARGO driver på vegne af 5 kommuner 14 genbrugspladser. Fra disse genbrugspladser indsamler ARGO have- og parkoverskud (kaldet HPO) i Audebo Miljøcenter, Hageholmsvej 7, Svinninge. ARGO neddeler og sigter HPO. Opgaven i nærværende udbud er at transportere og udbringe HPO på landbrugsarealer.

Leverandøren overtager ansvaret for HPO fra det tidspunkt, hvor ARGO har læsset HPO på leverandørens lastvogn. Leverandøren er tillige ansvarlig for at indgå de nødvendige aftaler om udbringning på landbrugsjord i henhold til de altid gældende regler herfor, herunder indberetninger til de nødvendige myndigheder.

Det er tillige muligt: at leverandøren foretager kompostering og efterfølgende afsætter som kompostmaterialer og vækstmedier.

Læs mere
Ordregiver ARGO I/S
Deadline 22-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:040929-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse