Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 018-038515

Kort beskrivelse

Der pågår pt. et totalrådgivningsudbud om handlende fase 2 og fase forlig af Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM fase 2). Dette totalrådgivningsudbud har tilbudsfrist for de fem tilbudsgivere den 18.2.2019 og den vindende tilbudsgiver har projekteringsopstart den 1.4.2019.

I forbindelse med gennemførsel af MHMM fase 2 og fase forlig er der behov for en ekstern rådgiver der kan varetage commissioning-rådgivning. MHMM fase 2 er et langsigtet projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold ved opførelse af en række nye standardgarager, værksteds- og mandskabsfaciliteter. Den samlede udførelse af MHMM Fase 2 og forlig er budgetteret til 1,2 mia. DKK, hvilket omfatter både totalrådgivning og entreprisearbejder.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Deadline 21-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:038515-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse