Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med byggeri 2019/S 021-046685

Kort beskrivelse

FA09 udbyder rammeaftaler om teknisk Totalrådgivning, samt granskning af drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Der indgås selvstændige parallelle rammeaftaler vedrørende nybyggeri og større eller komplekse renoveringssager samt for mindre eller ikke komplekse renoveringssager. Sagerne er yderligere opdelt i sager, hvor omfanget i overvejende grad er omfattet af hhv. arkitektydelser eller ingeniørydelser.

Rammeaftalerne har en varighed af 4 år, og er ikke-eksklusive, således at der altså kan foretages køb af teknisk rådgivning og granskning, uden om de indgåede aftaler.

FA09 agter at prækvalificere 15 ansøgere til at afgive tilbud på hver af de 4 rammeaftaler vedrørende teknisk totalrådgivning.

FA09 agter at prækvalificere 8 ansøgere til at give tilbud på rammeaftale om Granskning af drifts- og vedligeholdelsesplaner i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger § 64.

Læs mere
Ordregiver FA09
Deadline 01-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:046685-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (25-01-2019)

Rådgivning i forbindelse med byggeri 2019/S 018-038490

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:038490-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

FA09 udbyder rammeaftaler om teknisk Totalrådgivning, samt granskning af drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Der indgås selvstændige parallelle rammeaftaler vedrørende nybyggeri og større eller komplekse renoveringssager samt for mindre eller ikke komplekse renoveringssager. Sagerne er yderligere op delt i sager, hvor omfanget i overvejende grad er omfattet af hhv. arkitektydelser eller ingeniørydelser.

Rammeaftalerne har en varighed af 4 år, og er ikke-eksklusive, således at der altså kan foretages køb af teknisk rådgivning og granskning, uden om de indgåede aftaler.

FA09 agter at prækvalificere 15 ansøgere til at afgive tilbud på hver af de 4 rammeaftaler vedrørende teknisk totalrådgivning.

FA09 agter at prækvalificere 8 ansøgere til at give tilbud på rammeaftale om Granskning af drifts- og vedligeholdelsesplaner i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger §64.

Læs mere
Ordregiver FA09
Deadline 01-03-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:038490-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse