Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Stål 2019/S 018-037406

Kort beskrivelse

Statens Serum Institut forventer at udbyde fagentreprise E03 Stål i forbindelse med opførsel af veterinær beredskabsbygning. Udbuddet forventes bekendtgjort ultimo marts 2019. Entreprisen omfatter stålarbejder. Det præcise omfang af ydelserne vil fremgå af udbudsmaterialet ved endelig bekendtgørelse. Projektet gennemføres i fagentrepriser. Denne aftale vedrører alene E03 Stål, og opdeles ikke yderligere.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:037406-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse