Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Stålkonstruktionsarbejder 2019/S 094-226210

Kort beskrivelse

Statens Serum Institut udbyder fagentreprise E03 Stål i forbindelse med opførsel af en 600 m2 veterinær beredskabsbygning (etageareal cirka 1 800 m2). Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, der lever op til BSL 3+ krav.

Formålet med anskaffelsen er at sikre, at der bliver etableret, leveret og monteret de omfattede stålkonstruktioner og arbejder, der er afgørende for, at de øvrige fagentrepriser kan opstarte.

Arbejderne omfatter tagkonstruktion, mezzanin, sandwich-elementer (væg- og tagelementer), stål i skakte og indvendig ståltrappe og lejdere samt projektering af brandmaling, dimensionering af mindre statiske dele samt udarbejdelse af produktionstegninger.

Arbejderne skal opstarte den 5.8.2019 og udføres i overensstemmelse med Byggesagsbeskrivelsen og Arbejdsbeskrivelserne, med aflevering den 7.2.2020.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 21-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226210-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (25-03-2019)

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 059-135542

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135542-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

SSI udbyder fagentreprise E03 Stål i forbindelse med opførsel af en 800 m2 veterinær beredskabsbygning (etageareal cirka 2 400 m2). Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, der lever op til BSL 3+ krav.

Formålet med anskaffelsen er at sikre, at der bliver etableret, leveret og monteret de omfattede stålkonstruktioner og arbejder, der er afgørende for, at de øvrige fagentrepriser kan opstarte. Arbejderne omfatter følgende arbejder: tagkonstruktion, mezzanin, parocelementer (tagelementer), stål i skakte og ståltrappe og lejdere indvendigt. Arbejderne skal opstarte den 4.12.2019, med aflevering den 7.2.2020.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 23-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135542-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (25-01-2019)

Stål 2019/S 018-037406

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:037406-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Statens Serum Institut forventer at udbyde fagentreprise E03 Stål i forbindelse med opførsel af veterinær beredskabsbygning. Udbuddet forventes bekendtgjort ultimo marts 2019. Entreprisen omfatter stålarbejder. Det præcise omfang af ydelserne vil fremgå af udbudsmaterialet ved endelig bekendtgørelse. Projektet gennemføres i fagentrepriser. Denne aftale vedrører alene E03 Stål, og opdeles ikke yderligere.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:037406-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse