Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Betonarbejder 2019/S 055-125889

Kort beskrivelse

Statens Serum Institut udbyder fagentreprise E02 Beton entreprise i forbindelse med opførsel af en 800 m2 veterinær beredskabsbygning (etageareal cirka 2 400 m2), der skal anvendes, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom sygdom i Danmarks produktionsdyr- eller almindelige vildtbestand (i det følgende benævnt Projektet).

Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, der lever op til BSL 3+ krav.

Selve entreprisen gennemføres i fagentrepriser. Denne Aftale vedrører alene E02 Beton inklusive jord- og kloakarbejder, og opdeles ikke yderligere. Alle in situ støbninger skal udføres i egenproduktion.

Arbejderne skal opstarte den 4.6.2019 og med aflevering den 3.12.2019. Den samlede økonomiske ramme for opførelsen af byggeriet inklusive bygherreleverancer, inventar, udstyr mv. er 130 000 000 DKK.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline 02-04-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125889-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (25-01-2019)

Betonarbejder 2019/S 018-037404

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:037404-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Kort beskrivelse: Statens Serum Institut forventer at udbyde fagentreprise E02 Beton i forbindelse med opførsel af veterinær beredskabsbygning. Udbuddet forventes bekendtgjort 25.3.2019. Entreprisen omfatter jord-, kloak- og betonarbejder i forbindelse med opførslen af den veterinære beredskabsbygning.

Det præcise omfang af ydelserne vil fremgå af udbudsmaterialet ved endelig bekendtgørelse. Projektet gennemføres i fagentrepriser. Denne Aftale vedrører alene E02 Beton, og opdeles ikke yderligere.

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:037404-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse