Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2019/S 015-031393

Kort beskrivelse

Af budgetmæssige grunde ønsker ordregiver at modtage 2 sideordnede tilbud fra tilbudsgiver.

Det ene tilbud skal omfatte indsamling og transport af dagrenovation, kildesorteret i organisk affald og restaffald fra familieboliger, etageboliger og sommerhus, samt ejendomme i landzonen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Desuden omfatter Entreprisen indsamling og transport af organisk affald og restaffald fra de institutioner og virksomheder, som har tilmeldt sig den kommunale ordning. Entreprisen omfatter hele Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det andet tilbud er præcis som det første på nær, at alle sommerhusene i kommunen ikke kildesortere dagrenovationen i organisk affald og restaffald. Tilbuddet indeholder stadig indsamling og transport af dagrenovation fra sommerhusområderne, men usorteret og som én fraktion.

Læs mere
Ordregiver Ringkøbing-Skjern Kommune
Deadline 27-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:031393-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse