Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udstyr til politiet 2019/S 015-031237

Kort beskrivelse

Rigspolitiet ønsker at anskaffe et Battle Management System (BMS) i en afgrænset interimssperiode, således at man i den periode kan afdække muligheden for en længevarende fremadrettet løsning og igangsætte evt. tiltag i den forbindelse. Rigspolitiet har på den baggrund besluttet at anskaffe BMS ved ved Teleplan Globe AS til en samlet anslået værdi af ca. 2 700 000 DKK.

Læs mere
Ordregiver Rigspolitiet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:031237-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed