Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opførelse af ejendomme med flere boliger 2019/S 015-030451

Kort beskrivelse

Kontrakten indgås som led i køb af byggeretter på ejendommene Lokesvej 5 og Åbyvej 77, 8230 Åbyhøj, Danmark fra Ejendomsselskabet Lokesvej 5, Aarhus ApS og K/S ERDA II. Den angår opførelse af 29 almene familieboliger på i alt 2 806 m2 bruttoetageareal i blandet byggeri, idet der tillige opføres private boliger og parkeringskælder i samme byggeri. De nævnte selskaber skal i forbindelse med opførelsen af de almene boliger agere udbudsbefuldmægtigede for Lejerbo Århus, afd. 1249-0 i henhold til den delegerede bygherremodel. Derved sikres, at bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsloven.

Læs mere
Ordregiver Lejerbo Århus, afd. 1249-0
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:030451-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed