Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Grøn drift og vedligholdelse - Terrænpleje

Ladegårdsparken består af den fælles gårdkarré for Ladegårdsparken Øst og Ladegårdsparken Vest, med flere større grønne arealer samt park-, krat eller skovområder der omkranser hele bebyggelsen. Samlet er matrikelarealet på knap 60.000 m².

Ladegårdsparken ønsker selv at varetage en række af de beboernære aktiviteter og pleje af lunde/solitære træer, mens grøn drift og vedligeholdelse af plæner, græsarealer, buske, hække og hegn ønskes udført af ekstern leverandør.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver: preben.gramstrup@fm3.dk.
I mail anføres i emnelinjen: Grøn drift og vedligehold - Ladegårdsparken

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-01-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-01-2019)
Titel Grøn drift og vedligholdelse - Terrænpleje
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Ladegårdsparken består af den fælles gårdkarré for Ladegårdsparken Øst og Ladegårdsparken Vest, med flere større grønne arealer samt park-, krat eller skovområder der omkranser hele bebyggelsen. Samlet er matrikelarealet på knap 60.000 m².

Ladegårdsparken ønsker selv at varetage en række af de beboernære aktiviteter og pleje af lunde/solitære træer, mens grøn drift og vedligeholdelse af plæner, græsarealer, buske, hække og hegn ønskes udført af ekstern leverandør.

Udbudsmateriale kan rekvireres ved mail til ordregivers rådgiver: preben.gramstrup@fm3.dk.
I mail anføres i emnelinjen: Grøn drift og vedligehold - Ladegårdsparken
Deadline 19-02-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Ordregiver Holbæk Boligselskab, Afd 928-25 Ladegårdsparken
Adresse Kløverstien 205
4300
Holbæk
CPV kode 77300000-3 - Tjenesteydelser inden for havebrug
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Preben Gramstrup
Kontakt E-mail: preben.gramstrup@fm3.dk
Telefon: +45 23202745