Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 012-024300

Kort beskrivelse

Dette udbud vedrører en kontrakt om projektledelse i projektet ”Nye rammer for Folketinget” (Rigsarkivprojektet). Folketinget overvejer at overtage Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen, når Rigsarkivet fraflytter bygningerne. Folketinget har etableret et sekretariat, hvor der med dette udbud forventes indgået kontrakt med en rådgiver om projektledelse i projektets forløb. Rådgiveren forventes at arbejde på fuld tid alle hverdage indenfor normal kontortid og at være fysisk placeret i Folketinget. Kontrakten forventes at løbe fra medio marts 2019, hvor programme-ringsfasen forventes indledt. Derefter planlægges opgaven at fortsætte under projektering og udførelse. Projektet forventes afhængigt af omfang af have en varighed på 5-7 år. Kontrakten er betinget af politisk beslutning om sagens gennemførelse.

Læs mere
Ordregiver Folketinget
Deadline 15-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:024300-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse