Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 012-024228

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter 25 delaftaler vedrørende transport og behandling af farligt affald (med undtagelse af delaftale 11, som kun omfatter behandling). På hver delaftale indgås der en rammeaftale på grundlag af aftaleudkastet og kravspecifikationen, der indgår i udbudsmaterialet. Hver rammeaftale indgås for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse som optioner på 2 x 1 år. Forlængelse sker i givet fald på uændrede aftalevilkår.

Ikrafttrædelsesdato for rammeaftalerne forventes at være 1.4.2019.

Læs mere
Ordregiver SMOKA I/S
Deadline 13-02-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:024228-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse