Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsresearch vedr. socialpædagogiske ydelser ifm. botilbud til unge

Fredensborg Kommune planlægger at udbyde en kontrakt om varetagelse af socialpædagogiske ydelser i relation til løsning af opgaver i forbindelse med botilbud for unge.
I denne forbindelse gennemfører kommunen en markedsundersøgelse for at få kendskab til potentielle leverandører.
Målgruppen forventes at være unge mellem 16-30 år med sociale eller psykiatriske problemer, som kan profitere af et afklaringstilbud og på længere sigt formodes at kunne klare sig i egen bolig. Botilbuddet bevilges efter servicelovens § 107 som et midlertidigt botilbud.
Formålet med botilbuddene er at skabe et afklaringsforløb i forhold til den unges fremadrettede behov
for støtte, samt udvikle den unges færdigheder via vejledning, støtte og træning, sådan at den unge kan klare sig i egen bolig med eller uden støtte.
Den private samarbejdspartner forventes at skulle levere den socialpædagogiske støtte, vejledning samt botræning med såvel individuelle som gruppebaserede forløb. Fredensborg Kommune står alene for de fysiske rammer vedr. boliger og fællesarealer.
Fredensborg Kommune inviterer hermed interesserede firmaer med relevante kompetencer og erfaring til at fremsende en interessetilkendegivelse, som skal indeholde:
- En kort firmaprofil
- Beskrivelse af relevante kompetencer og medarbejdere i forhold til opgaven
- Firmaets erfaring med levering af tilsvarende eller lignende ydelser.
På grundlag af de modtagne interessetilkendegivelser vil kommunen fastlægge en fleksibel udbudsproces med indhentning af tilbud.
Interessetilkendegivelser bedes fremsendt senest den 7. februar 2019 via Mercell til udbudskonsulent Stefan Ising, Evt. spørgsmål kan rettes til Stefan Ising via Mercell eller til Kristine G. Rasmussen, krir@fredensborg.dk, mobil: 61163886.

Åbn dokument 1 (16-01-2019) Luk dokument 1 (16-01-2019)
Titel Markedsresearch vedr. socialpædagogiske ydelser ifm. botilbud til unge
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Fredensborg Kommune planlægger at udbyde en kontrakt om varetagelse af socialpædagogiske ydelser i relation til løsning af opgaver i forbindelse med botilbud for unge.
I denne forbindelse gennemfører kommunen en markedsundersøgelse for at få kendskab til potentielle leverandører.
Målgruppen forventes at være unge mellem 16-30 år med sociale eller psykiatriske problemer, som kan profitere af et afklaringstilbud og på længere sigt formodes at kunne klare sig i egen bolig. Botilbuddet bevilges efter servicelovens § 107 som et midlertidigt botilbud.
Formålet med botilbuddene er at skabe et afklaringsforløb i forhold til den unges fremadrettede behov
for støtte, samt udvikle den unges færdigheder via vejledning, støtte og træning, sådan at den unge kan klare sig i egen bolig med eller uden støtte.
Den private samarbejdspartner forventes at skulle levere den socialpædagogiske støtte, vejledning samt botræning med såvel individuelle som gruppebaserede forløb. Fredensborg Kommune står alene for de fysiske rammer vedr. boliger og fællesarealer.
Fredensborg Kommune inviterer hermed interesserede firmaer med relevante kompetencer og erfaring til at fremsende en interessetilkendegivelse, som skal indeholde:
- En kort firmaprofil
- Beskrivelse af relevante kompetencer og medarbejdere i forhold til opgaven
- Firmaets erfaring med levering af tilsvarende eller lignende ydelser.
På grundlag af de modtagne interessetilkendegivelser vil kommunen fastlægge en fleksibel udbudsproces med indhentning af tilbud.
Interessetilkendegivelser bedes fremsendt senest den 7. februar 2019 via Mercell til udbudskonsulent Stefan Ising, Evt. spørgsmål kan rettes til Stefan Ising via Mercell eller til Kristine G. Rasmussen, krir@fredensborg.dk, mobil: 61163886.
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Fredensborg Kommune
Adresse Egevangen 3 B, Brønsholm 3B
2980
Kokkedal
CPV kode